Protecția de cookie-uri


Vă mulţumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratăm cu seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale şi ne străduim nu numai să vă punem la dispoziţie o ofertă online cuprinzătoare, ci şi să vă asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi. Baza legală o constituie, Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.


Ce facem cu informaţiile dumneavoastră?


Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră în cadrul ofertei noastre online, le prelucrăm pentru întreţinerea relaţiilor cu clienţii, în scopuri publicitare proprii şi pentru derularea comenzilor. Datele necesare sunt eventual transmise mai departe către prestatorii de servicii care vor prelucra datele numai in baza instructiunilor primite de la SC Lidl Discount SRL, acestia fiind obligati sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru protejarea datelor dumneavoastră conform Regulamentului UE general privind protectia datelor. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.


Când prelucrăm informaţiile dumneavoastră personale?


La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră şi la fiecare deschidere a unui fişier, datele de acces in special IP-ul dumneavoastra se prelucreaza de catre societatea noastra şi parţial de către terţi (vezi intreaga lista), astfel cum am mentionat mai jos, sub forma unor fişiere de tip protocol.


Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesaţi pagina noastră, adresa IP, data şi ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informaţii despre programul de navigare şi sistemul de operare folosite de dumneavoastră, informatii privind preferintele dumneavostra. Datele menţionate mai sus sunt de exemplu colectate şi salvate de pe această pagină cu ajutorul tehnologiei folosită de prelucrate prin Google Analytics si Google AdWords, în scopuri de marketing şi optimizare a serviciilor si produselor Lidl. Aceste date se prelucreaza pe baza de cookies.


Mentionam ca adresa IP se referă la adresa de Protocol internet care este alocată de către furnizorii serviciilor de internet tuturor computerelor conectate la internet. Deținătorii site-urilor web pot vedea adresele IP ale utilizatorilor. Cu ajutorul adresei IP, deținătorii site-urilor web pot identifica anumite date referitoare la țara, județul și orașul din care computerul se conectează la internet, preferintele utilizatorului, cum ar fi, Google Analytics. Google Analytics poate stoca în numele nostru module cookie de analiză și cercetare pentru a ne ajuta să evaluăm și să raportăm utilizarea serviciilor si produselor S.C. Lidl Discount S.R.L. Acest tip de cookies colecteaza informatii cu privire la modul in care sunt utilizate paginile site-ului, cu scopul de a imbunatați atractivitatea, conținutul și functionalitatea. Astfel de cookies ne ajuta, de exemplu, sa determinam daca subpaginile site-ului nostru sunt vizitate, care dintre acestea sunt vizitate si ce tip de conținut este de interes pentru utilizatori. In mod particular, inregistram numarul de accesari ale unei pagini, numarul de pagini web care sunt accesate, timpul petrecut pe site, succesiunea paginilor vizitate, ce cuvinte cheie te-au adus pe site, tara, regiunea si, daca este cazul, localitatea sau orașul din care au fost accesate paginile, precum și proportia de despozitive care acceseaza paginile site-ului. De asemenea, inregistram miscari precum "clicks" și "scrolling" pentru a ințelege ce zone ale site-ului sunt de un interes mai ridicat pentru utilizatori. Ca rezultat, putem ajusta conținutul site-ului conform cerintelor utilizatorilor noștri pentru a le oferi o experiența personalizata.


Datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conditiile in care v-ati exprimat consimtamantul cu privire la acceptarea politicii noastre de cookies, dupa parcurgerea acestei Note de Informare.


Acordul pentru colectarea şi salvarea datelor poate fi retras în orice moment, cu aplicabilitate în viitor.


n măsura în care, în cadrul ofertei de internet există posibilitatea de introducere a unor date personale sau de afaceri (de ex. adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliul), aceste date sunt introduse explicit voluntar de către utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrării solicitărilor, comenzilor dumneavoastră şi folosirii de către dumneavoastră a serviciilor noastre acordăm parţial comenzi unor subprestatori, cărora le furnizăm datele necesare doar pentru executarea acestei comenzi şi care folosesc aceste date doar în acest scop. Într-un astfel de caz, avem grijă ca şi partenerul nostru colaborator, ales cu atenţie, să îndeplinească cerinţele legale cu privire la protecţia datelor.


Mai mult decat atat, mentionam ca datele cu caracter personal prelucrate sunt stocate pe o perioada rezonabila, in functie de durata relatiei dintre persoana vizata si Lidl, conform art. 5 din Regulamentul UE general privind protectia datelor, respectiv pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra in cazul in care operatiunea de prelucrare a datelor a fost realizata in baza acordului dumneavoastra conform art. 6, alineat 1) litera a) din Regulamentul UE general privind protectia datelor.


Drepturile dumenavoastra privind protectia datelor cu caracter personal


Aveti dreptul de a primi, in urma unei solicitari scrise, semnate si datate, informatii gratuite despre datele dumneavoastra personale salvate.


Conform Regulamentului UE general privind protectia datelor, beneficiati de dreptul la informare si de dreptul de acces, de dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră, de dreptul de stergere a datelor personale, dreptul la restricţionarea prelucrării si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, inclusiv prin crearea de profiluri, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale operatorului.


Totodata, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat, de a va opune in mod gratuit si facil, in orice moment si fara nicio justificare, prelucrarii datelor in scop de reclama, marketing si publicitate.


Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Lidl printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată - în atenţia Departamentului Call Center - sau prin email la adresa info@lidl.ro.


Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către Societate, conform dispozițiilor Legii 677/2001, iar după data de 25 mai 2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE. De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al Lidl, respectiv:


Lidl Discount SRL


Responsabilul cu Protectia Datelor


Str. Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr. 58A, et. 4


014295 Sector 1, Bucuresti.


De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei, precum si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Link-uri către alte pagini de internet


Oferta noastră online conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet. Prezentele indicaţii pentru protecţia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastră de internet. Vă rugăm să luaţi în considerare prevederile pentru protecţia datelor de pe paginile către care au fost create link-urile. Nu ne asumăm răspunderea şi nu ne însuşim conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Responsabilitatea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini, le revine în exclusivitate operatorilor acestora.  Lidl este responsabil pentru informaţii ale terţilor numai dacă are cunoştinţă reală de acestea, inclusiv de un eventual conţinut ilegal sau sancţionabil şi dacă împiedicarea folosirii acestora este rezonabilă şi posibilă din punct de vedere tehnic.


Informatii despre transferul către Google.


Aceasta activitate de prelucrare se realizeaza in baza consimtamantului dumneavoastra, acordat prin acceasta Nota de informare, respectiv prin acceptarea politicii noastre de Cookies.


Procese de profilare automată


Va informam asupra faptului ca folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră in scopul de a putea sa beneficiati de reclama si publicitate pentru servicii si produse de interes pentru dumnevaoastra. Aceasta evaluarea automată poate include o analiză a caracteristicilor dumneavoastră, predicții cu privire la comportamentul dumneavoastră, fiind realizată exclusiv cu mijloace informatice (fără implicare umană), pe baza informatiilor obtinute din monitorizarea activitatii dumneavoastra online prin tehnologia cookies.


Deciziile noastre "complet automate" nu au un impact asupra drepturilor sau statutului juridic al dumneavoastra.


Va reamintim, confom celor precizate mai sus, faptul ca aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate. Prin urmare, S.C. Lidl Discount S.R.L. va informeaza ca aveti posibilitatea sa alegeti sa bifati casuta "Nu" aferenta acestei operatiuni din Nota de informare si acordul de prelucrare in scop de marketing, profilare si concursuri, pe care o puteti descarca aici.


Ce sunt şi cum sunt folosite cookie-urile?


Pentru a vă uşura vizitarea paginii noastre de internet, folosim cookie-uri pentru afişarea ofertei noastre de produse. Cookie-urile sunt fişiere mici de text care sunt salvate local în memoria intermediară a programului de navigare folosit de către vizitatorul paginii.


Bineînţeles, vă puteţi instala programul de navigare astfel încât să nu fie salvate cookie-uri in browserul dvs., respectiv cookie-urile deja salvate să fie şterse.


Detalii privind modificarea setarilor browserelor puteti gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor prezentate mai jos:În cazul în care folosiţi un alt program de navigare pe internet, vă rugăm să citiţi instrucţiunile referitoare la prevenirea şi ştergerea cookie-urilor din meniul de asistenţă al programului dumneavoastră de navigare sau al producătorului aplicaţiei software.


Mentionam ca blocarea cookieurilor poate impiedica afisarea corecta a unor pagini de navigare.O parte dintre dintre cookie-uri sunt concepute strict pentru a va putea pune la dispozitie acest website si sunt instalate direct pe PC-ul dvs. fara a fi nevoie de un consimtamant prealabil. Alte cookie-uri sunt pastrate numai dupa ce acordul dvs. a fost consemnat. Aveţi alte întrebări?


Dacă aveţi întrebări suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să vă adresaţi responsabilului nostru pentru protecţia datelor:


Lidl Discount SRL


Responsabilul cu Protecţia Datelor


Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A, et. 4, Cod poștal 014295 Sector 1, Bucureşti


protectiadatelor@lidl.ro