Informare privind protecția datelor pentru paginile noastre de pe rețelele sociale


În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la modalitatea de utilizare a datelor dumneavoastră pe paginile rețelelor de socializare care ne aparțin, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în cuprinsul prezentului document ”GDPR„).


1. Răspunderea Operatorului de date cu caracter personal

Răspunderea pentru prelucrarea de date cu caracter personal descrise în continuare se împarte între noi:

Lidl Discount SRL (denumit în cuprinsul prezentului document ”Lidl/ Noi”)
Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A, sector 1, București
Telefon 0800896622
Email: info@lidl.ro
și
Administratorul platformei rețelei de socializare respective.
Pentru anumite tipuri de prelucrări de date, Noi și administratorul platformei rețelei de socializare avem calitatea de operatori asociați în sensul art. 26 din GDPR (respectiv prelucrările de la pct .4 indicat mai jos ).
Noi, Lidl Discount SRL utilizăm următoarele pagini ale rețelelor de socializare (denumite „Pagini/ Paginile”):

Facebook:
YouTube:
Instagram:
LinkedIn:
Twitter:


2. Răspunderea administratorului platformei rețelei de socializare

În ceea ce privește prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către administratorul platformei rețelei de socializare (de ex. administrarea membrilor și a informațiilor distribuite), asupra acestora avem doar un control limitat. În cazurile în care avem control și în care putem parametriza prelucrarea datelor, acționăm în limitele posibilităților pentru a asigura prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În multe cazuri însă, nu putem controla prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare și nici nu putem ști cu exactitate ce fel de date prelucrează acesta.

Administratorul platformei rețelei de socializare gestionează întreaga infrastructură IT, se supune unor politici proprii privind protecția datelor și are o relație directa cu dumneavoastră (în măsura în care sunteți înregistrat ca utilizator al serviciului social media pus la dispoziție de administrator). În plus, administratorul platformei rețelei de socializare este singurul responsabil în ceea ce privește orice întrebări legate de datele profilului dumneavoastră de utilizator, asupra cărora noi nu avem acces.

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către furnizorul platformei rețelei de socializare și posibilitățile de opoziție aferente, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a furnizorului:

Twitter:
Facebook:
YouTube:
Instagram:
LinkedIn:


Totodată, vă informăm că în procesul de utilizarea a platformei rețelei de socializare, de obicei, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către administratorul platformei pe serverele din țări terțe, în special SUA și Marea Britanie.

3. Responsabilitatea noastră

a) Prezența pe rețelele noastre de socializare
Scopul prelucrării datelor de către Noi / temeiuri legale:
Scopul prelucrării datelor de către Noi, în contextul prezenței dumneavoastră pe Paginile anterior menționate, constă în informarea clienților cu privire la oferte, produse, servicii, promoții, concursuri, diverse teme, știri și noutăți din cadrul societății, precum și interacțiunea cu vizitatorii paginii de socializare, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebări, critici și/ sau laude.

Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul postat de dumneavoastră în măsura în care acest lucru este necesar; de exemplu, în cazul unor postări care aduc atingere unor drepturi sau care sunt nelegale, în cazul comentariilor care instiga la ură, comentariilor cu tentă sexuală (prin conținut explicit sau atașamente, de tipul fotografii sau videoclipuri) sau a altor comentarii care încalcă drepturile de autor, drepturi personale, legi penale sau principii etice ale Lidl.

Datele puse la dispoziție de către dumneavoastră pe Paginile de pe rețelele de socializare, precum comentarii, filmări, poze, like-uri, știri publice, etc. sunt făcute publice prin intermediul platformei rețelei de socializare și, în niciun moment, nu pot fi utilizate sau prelucrate de către Noi în alte scopuri decât cele indicate în prezenta informare.

De asemenea, putem comunica cu dumneavoastră prin intermediul platformei de socializare, în măsura în care se doresc detalii suplimentare cu privire la orice informare postată de Noi.

Temeiurile legale pentru prelucrările pe care le efectuăm prin intermediul paginilor noastre de socializare sunt reprezentate după cum urmează:

 • În ceea ce privește interacțiunea cu vizitatorii Paginii de socializare, precum și oferirea de răspunsuri la întrebări, critici și/sau laude temeiul este: interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR de a răspunde la întrebări, critici și/ sau laude și de a interacționa în acest sens cu vizitatorii Paginii;
 • În ceea ce privește concursurile cu premii, temeiul de prelucrarea este art. 6 alin. 1 litera b), respectiv executarea contractului la care persoana vizată devine parte în acest sens, prin acceptarea condițiilor Regulamentului aferent concursului cu premii;
 • În ceea ce privește informarea clienților cu privire la oferte, produse, servicii, acțiuni, concursuri, diverse teme, noutăți din cadrul societății: consimțământul persoanei vizate.


Administratorul platformei rețelei de socializare nu are acces sau control asupra prelucrării efectuate de către Lidl asupra datelor dumneavoastră, în contextul comunicării cu clienții sau în cadrul concursurilor organizate de Noi.

De asemenea, în măsura în care acest lucru este posibil și din perspectiva administratorului de platformă, ne asigurăm că Paginile de socializare sunt pe cât de mult posibil conforme cu normele privind protecția datelor.

Destinatarii datelor / Categoriile de destinatari:
Ne rezervăm dreptul de a distribui conținutul dvs. pe site-ul nostru, atunci când acesta este scopul platformei rețelei de socializare și de a comunica cu dumneavoastră prin intermediul platformei rețelei de socializare. În măsura în care formulați o solicitare pe platforma rețelei de socializare, în funcție de răspunsul necesar, dacă este cazul, și în funcție de alte aspecte, indicăm căi de comunicare sigure, ce garantează confidențialitatea. Aveți întotdeauna posibilitatea de a ne trimite solicitări confidențiale la adresele menționate la pct. 1 de mai sus sau la alte date de contact indicate în acest sens.

În ceea ce privește datele pe care ni le transmiteți în mod confidențial (prin mesaj privat, scrisoare, e-mail), în principiu nu vom transmite astfel de date în afara grupului Lidl sau în afara Spațiului Economic European. În mod excepțional prelucrăm date prin persoane împuternicite. Aceste persoane împuternicite sunt alese cu grijă de către Noi, sunt auditate în acest sens și obligate contractual conform art.28 din GDPR. De asemenea, este posibil să transmitem extrase din solicitările dumneavoastră confidențiale către parteneri contractuali (de exemplu, furnizori, în cazul solicitărilor privind produsele specifice) în vederea prelucrării solicitării dumneavoastră. În asemenea cazuri vom anonimiza solicitarea dumneavoastră, astfel încât terții să nu vă poată identifica. Dacă în anumite cazuri concrete va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa în prealabil cu privire la acest lucru și vă vom solicita consimțământul, dacă va fi necesar.

Termenul de stocare/ criterii pentru stabilirea termenului de stocare:
Toate datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți în condiții de securitate în cazul unor solicitări (plângeri, laude, critici) vor fi șterse, respectiv anonimizate în cel mult 90 de zile de la data transmiterii răspunsului nostru final către dumneavoastră. Păstrarea pentru un termen de 90 de zile rezidă din faptul că, în anumite cazuri izolate, clientul ne contactează din nou în legătură cu aceeași problemă, iar Noi trebuie să ne raportăm la corespondența anterioară. Experiența noastră arată că, de regulă, după 90 de zile nu mai intervin întrebări suplimentare la răspunsurile noaste.
În funcție de situația concretă, este posibil să păstrăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai îndelungată de timp, în măsura în care acestea ne sunt necesare pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

Toate postările dumneavoastră publice de pe o anumită pagină de socializare rămân în Timeline-ul Dvs. aferent respectivei pagini pentru o perioadă nelimitată de timp, cu excepția cazurilor în care le ștergem în cadrul unei actualizări de temă sau a unei încălcări a legislației ori a politicilor noastre, precum și în cazul în care dumneavoastră ștergeți postarea.
În ceea ce privește ștergerea datelor dumneavoastră de către administratorul platformei rețelei de socializare, Noi nu avem vreun control sub acest aspect. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare respective.

b) Concursuri cu premii
Scopurile prelucrării datelor de către Lidl/ temeiuri legale: Aveți posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe paginile noastre aferente rețelelor de socializare anterior menționate. Dacă în regulamentul concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu v-ați dat acordul expres în acest sens, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. desemnarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului, anunțarea câștigătorului în mod anonim, după caz). Dacă activați în cadrul rețelei de socializare cu numele dumneavoatră în clar sau dacă puteți fi recunoscut prin intermediul pozei de profil, nu putem exclude posibilitatea ca alți utilizatori să vă poată identifica.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv executarea contractului (în concret” Regulamentul de concurs”). In anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul nostru legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)) de a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate în cuprinsul Regulamentului de concurs. În cazul în care pentru anumite prelucrări de date în cadrul unui concurs cu premii este necesar consimțământul dumneavoastră (de ex. publicarea imaginii ), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteți sa va retrageți oricând acest consimțământ, cu efecte pentru viitor, fără a fi afectată legalitatea prelucrărilor efectuate până la acel moment în temeiul acestuia.

Destinatarii datelor/Categoriile de destinatari:

Un transfer al datelor către terți are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea concursului cu premii (de ex. livrarea premiului de către agenție, transmiterea datelor către un furnizor de servicii de livrare, transmiterea datelor către notar - pentru situația autentificării Regulamentului de concurs/ validării câștigătorilor) sau în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens. Vă rugăm să aveți în vedere că, în anumite cazuri, este posibilă participarea dumneavoastră direct prin prezențele web publice (de exemplu, pe Timeline sau prin comentarii), iar astfel, alți utilizatori pot vizualiza participarea dumneavoastră la concurs prin interacțiunea dumneavoastră cu Noi. În plus, în asemenea cazuri poate fi vizualizat inclusiv faptul că ați câștigat un premiu. Dacă activați în cadrul rețelei de socializare cu numele dumneavoastră în clar sau dacă puteți fi recunoscut prin intermediul pozei de profil, nu putem exclude posibilitatea ca alți utilizatori să vă poată identifica.

Durata stocării/criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Durata stocării datelor cu caracter personal este menționată, în principiu, în cuprinsul Regulamentului de concurs. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului/câștigătorilor, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse în termen de maxim 60 de zile de la comunicarea câștigătorilor, cu excepția datelor participanților care au primit premii (ale câștigătorilor) și ale căror date vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legislației fiscale, pentru perioadele de timp stabilite în această legislație. În măsura în care premiile acordate prin concurs implică și asigurarea garanției, datele câștigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanție a produsului, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanție (atunci cand sunt îndeplinite condițiile de garanție). În cazul participării la un concurs prin intermediul unei pagini de socializare (de ex. prin postări sau comentarii) nu avem posibilitatea de a controla ștergerea datelor dumneavoastră de către administratorul platformei rețelei de socializare. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare.

c) Newsletter
Scopurile prelucrării datelor / temeiul legal: Pe platformele noastre de socializare vă oferim posibilitatea de a vă înscrie pentru newsletter-ul nostru, respectiv putem include în postările noastre un link către pagina noastră de Internet, respectiv catre secțiunea în care vă puteți da consimțământul pentru primirea Newsletter-ului. Dacă v-ați dat acordul pentru primirea acestuia, folosim adresa dumneavoastră de e-mail și, după caz, numele dumneavoastră pentru transmiterea de informații (pe cât posibil personalizate) cu privire la produse, promoții, concursuri cu premii și noutăți din oferta streaming, oferta filialelor, precum şi pentru chestionare în legătură cu nivelul de satisfacție a clientului. Stocăm și prelucrăm aceste date în scopul transmiterii newsletter-ului.

Conținutul newsletter-ului include promoții (oferte, reduceri, concursuri cu premii etc.) precum şi informații despre bunurile şi serviciile oferite de partenerii înscriși pe www.lidl.ro, ca de exemplu Lidl Plus.

Cu acordul dumneavoastră, înregistrăm comportamentul dumneavoastră de utilizator pe paginile web asociate www.lidl.ro (respectiv, surprize.lidl.ro, bucataria.lidl.ro etc.), aplicațiile mobile și newsletter-ele noastre și ale partenerilor noştri (www.lidl.ro/lidlplus). Evaluarea comportamentului de utilizator include îndeosebi domeniile de interes pentru dumneavoastră pe paginile web respective, aplicațiile mobile și newsletter, precum și link-urile accesate. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră și/ sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine comunicările noastre publicitare la interesele dumneavoastră personale, în special sub formă de newsletter, de reclame afișate online sau sub forma unor print-uri publicitare și pentru optimizarea ofertelor noastre.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul transmiterii de newsletter o constituie consimțământul dumneavoastră în sensul articolului 6 alin. 1 a) din GDPR.

Pentru a ne asigura că nu au survenit erori la introducerea adresei dumneavoastră de e-mail, utilizăm așa-numita procedură Double-Opt-In: după ce ați introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare, vă trimitem un link de confirmare. Abia după ce ați accesat acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail este preluată în sistemul nostru de repartizare a newsletter-ului.
Aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul dumneavoastră cu privire la primirea de newsletter-uri sau întocmirea profilului personalizat de utilizator, cu efecte pentru viitor. Gasiti link de retragere a consimtamantului (dezabonare) la finalul fiecărui newsletter. Prin dezabonarea dumneavoastră de la newsletter consideram că v-ați retras consimțământul de la crearea profilului dumneavoastră personalizat și de la primirea newsletter-ului în funcție de acesta. Datele dvs. de utilizator vor fi șterse.

Destinatarii datelor/Categoriile de destinatari:

Dacă în vederea transmiterii newsletter-ului sau a transmiterii evaluării produselor sunt implicate persoane împuternicite, acestea sunt obligate în mod corespunzător prin contract în sensul dispozițiilor articolului 28 din GDPR.
Durata stocării/criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Dacă vă retrageți consimțământul de a primi newsletter-ul, Lidl va bloca de îndată trimiterea Newsletter-ul catre adresa dumneavoastră de e-mail. Datele dumneavoastră vor fi șterse din sistemul de repartizare a newsletter-ului după 6 luni de la dezabonare, fiind păstrate pentru această perioadă în scopul soluționării unor eventuale reclamații.

În cazul abonării la newsletter prin intermediul unei Pagini de socializare nu avem posibilitatea de a controla ștergerea datelor dumneavoastră de către administratorul platformei rețelei de socializare. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare.

d) Social listening și monitorizarea rețelelor sociale
Scopurile prelucrării datelor/ Temeiurile legale:

Pe lângă informațiile pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod direct prin intermediul rețelelor de socializare, folosim așa-numita opțiune Social Listening și monitorizăm rețelele sociale, pentru a obține o imagine de ansamblu despre percepția asupra produselor și serviciilor noastre, pentru a evalua activitățile noastre de marketing și pentru a identifica orice potențial de îmbunătățire al acestora. Astfel, contribuțiile dumneavoastră pe platformele online (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin etc.) pot fi evaluate printr-un motor de căutare (de exemplu, contribuțiile referitoare la o nouă linie de produse). Numai contribuțiile pe care dumneavoastră le-ați pus la dispoziția publicului, în mod nerestricționat, vor putea fi evaluate în acest context.

Categoriile de date colectate de Noi sunt determinate, în principiu, de natura și conținutul contribuției dumneavoastră pe rețelele de socializare, cum ar fi de exemplu, o postare sub formă text sau o imagine. În cazuri individuale, ID-ul de utilizator poate deveni relevant, dacă Lidl ar dori să vă ofere ajutor în cazul semnalării unor probleme. De asemenea, putem primi informații de la administratorii platformei rețelei de socializare cu privire la sfera și întinderea contribuțiilor relevante.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Social Listening este interesul nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, de a identifica potențiale deficiențe ale produselor și serviciilor noastre prin analiza opiniilor/exprimărilor publice, în vederea stabilirii unei reacții adecvate.

Destinatarii datelor/ Categoriile de destinatari:
Dacă utilizăm persoane împuternicite pentru Social Listening sau monitorizarea rețelelor sociale, acestea sunt obligate contractual conform articolului 28 GDPR. Ca parte a colaborării noastre cu Socialbakers a.s., datele mai sus menționate sunt ca regulă prelucrate și pe servere din SUA, în scopul monitorizării rețelelor sociale.

Durata stocării/criterii pentru stabilirea duratei stocării:

De principiu, Lidl nu stochează permanent datele relevante, ci le analizează pentru a lua măsurile necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate Dacă este necesar și dacă nu le-ați șters de pe rețelele sociale în prealabil, vom păstra datele pentru evaluări comparative anuale timp de până la 2 ani.

4. Răspunderea solidară ( în acord cu art. 26 alin.1 din GDPR)

În ceea ce privește relația noastră cu administratorul platformei rețelei de socializare, aceasta este o relație potrivit art. 26 alin. 1 din GDPR (operatori asociați), iar răspunderea noastră și a administratorului platformei rețelei de socializare este o răspundere solidară.Următorii administratori de platforme de socializare pot avea calitatea de operatori asociați:

Pentru metodele de urmărire online (Web-Tracking) implementate de catre operatorul rețelei de socializare avem calitatea de operatori asociați împreună cu administratorul platformei rețelei de socializare. Urmărirea online poate avea loc indiferent dacă sunteți înscriși sau înregistrați pe platforma rețelei de socializare. Astfel cum am precizat anterior, avem un control foarte limitat asupra metodelor de urmărire online ale platformelor rețelelor de socializare. De exemplu, nu le putem închide. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră prin metodele de urmărire online este acela de a optimiza platforma rețelei de socializare și paginilor pentru fani, inclusiv a celor administrate de Noi.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor prin metodele de urmărire online este reprezentat de consimțământul dumneavoastră potrivit art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Informații suplimentare cu privire la destinatari, respectiv categoriile de destinatari, precum și termenele de stocare a datelor, respectiv criteriile pentru stabilirea duratei stocării, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a administratorului platformei rețelei de socializare. Asupra acesteia nu avem vreun control. Informații privind posibilitățile de exercitare a drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată referitor la aceste metode de urmărire online pot fi găsite în politicile de protecția datelor ale administratorilor platformelor de rețele de socializare potrivit pct. 2 de mai sus. De asemenea, puteți contacta administratorul platformei rețelei de socializare în acest sens la datele de contact indicate în acest scop.
În ceea ce privește statisticile pe care ni le pune la dispoziție administratorul platformei rețelei de socializare, asupra acestora avem un control limitat inclusiv în ceea ce privește oprirea acestora. Ne asigurăm însă că nu ne sunt puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.
Vă rugăm să aveți în vedere că nu poate fi exclus ca furnizorul platformei rețelei de socializare să vă utilizeze profilul și datele dumneavoastră comportamentale, pentru a vă analiza obiceiurile, relațiile personale, preferințele, etc. separat de relația noastră cu dumneavoastră. În acest sens, nu avem control asupra prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul furnizorului platformei rețelei de socializare.

5. Prelucrarea datelor într-o țară terță

Utilizarea de către dumneavoastră a platformelor rețelelor de socializare poate implica prelucrarea de date cu caracter personal într-o țară terță, inclusiv în afara Spațiului Economic European, de către administratorul acelei platforme. Asupra acestora Lidl nu va avea niciun control.

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către furnizorul platformei rețelei de socializare și posibilitățile de opoziție aferente, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a furnizorului de la pct. 2.

6. Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

a) Prezentare generală
Atunci când vi se prelucrează date personale, în calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale stocate de Lidl în conformitate cu art.15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificarea datelor incorecte sau incomplete în conformitate cu art.16 din GDPR;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră stocate de Lidl în conformitate cu art.17 din GDPR;
 • Dreptul la restricționarea datelor dumneavoastră în conformitate cu art.18 din GDPR;
 • Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art.20 din GDPR;
 • Dreptul la opoziție în conformitate cu art.21 din GDPR;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care ar putea afecta datele dumneavoastră într-o măsură semnificativă, în condițiile art. 22 din GDPR;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (”ANSPDCP”).

b) Dreptul de acces în conformitate cu articolul 15 din GDPR
Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 din GDPR, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Noi. Informarea se referă îndeosebi la:

 • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
 • existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o asemenea prelucrare;
 • existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
 • existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 şi 4 din GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, aveţi dreptul de a fi informat, conform articolului 46 din GDPR, cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

Totodată, aveți dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de Noi.

c) Dreptul la rectificare în conformitate cu articolul 16 din GDPR
Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. Totodată, în funcţie de scopurile prelucrării, aveţi dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

d) Dreptul la ștergere în conformitate cu articolul 17 din GDPR

Aveţi dreptul de a solicita ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru unul din următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea, conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau a articolului 9 alin. 2 lit.a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în situația descrisă de articolului 21 alin. 1 din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alin. 2 din GDPR;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 (1) din GDPR.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor acestor date.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 din GDPR
Aveţi dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi, în locul ştergerii, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • Lidl nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 • v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 din GDPR, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumnevoastră.

f) Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care:

 • prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către Noi direct unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de opoziție în conformitate cu articolul 21 din GDPR
În cazul în care datele sunt colectate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) (prelucrarea datelor în scopul intereselor legitime), aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Din acel moment nu vom mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime și evidente pentru prelucrare ce prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau prelucrarea este necesară în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ potrivit art. 6 alin.1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) GDPR, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte pentru viitor, fără ca legalitatea prelucrării efectuate până acel moment să fie afectată.

h) Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor (ANSPDCP) în conformitate cu articolul 77 alin (1) din GDPR
Aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP cu sediul în București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Cod postal 010336.

7. Persoana de contact

a) În cazul unor întrebări sau exercitării drepturilor dumneavoastră în legătură cu protecţia datelor
Pentru orice întrebări referitoare la paginile noastre de rețele de socialalizare, respectiv pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, vă rugăm să vă adresați Departamentului de Relații cu Clienții:

https://serviciul-clienti.lidl.ro/SelfServiceRO/s/contactsupport
E-mail: info@lidl.ro

b) În cazul unor întrebări referitoare la protecția datelor
Dacă aveți întrebări referitoare la protecția datelor, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția datelor.

8. Denumirea şi datele de contact ale Operatorului, precum şi datele de contact ale Responsabilului cu protecţia datelor

Datele de contact ale Operatorului sunt menționate in secțiunea 1 din cuprinsul acestei Nota de informare.

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la adresa de mai sus, cu mențiunea ”În atenţia Responsabilului cu protecţia datelor”, respectiv prin e-mail la adresa: protectiadatelor@lidl.ro