Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de marketing, profilare, concursuri


Conform cerintelor Regulamentului UE nr. 679/2016, Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Lidl Discount SRL (denumit in continuare "Lidl" sau "Operatorul") are obligatia de a prelucra cu buna-credinta, in conditii de siguranta, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dvs.


1.In scopul de a va tine la curent cu toate noutatile referitoare la serviciile/ofertele prezente sau viitoare ale Lidl, ce ar putea fi de interes pentru dvs., precum si pentru a va transmite alerte referitoare la informatii de acest tip, ce constituie comunicari comerciale de interes pentru dvs.


Pentru scopul de mai sus si in baza acordului dvs. liber exprimat, Lidl va informeaza in mod expres prin prezenta cu privire la prelucrarea, in conditiile descrise in prezenta Nota de Informare, a urmatoarelor date personale ale dvs. prelucrate in cazul accesarii online de catre dumneavoastra a site-ului Lidl: IP, date referitoare la țara, județul și orașul din care computerul dumneavoastra se conectează la internet, preferintele dumneavoastra in calitate de utilizator al site-ului surprize.lidl.ro


Datele menţionate mai sus sunt, de exemplu, colectate şi salvate de pe această pagină cu ajutorul tehnologiei cookies, prin Google Analytics.Acest tip de cookies colecteaza informatii cu privire la modul in care sunt utilizate paginile site-ului, cu scopul de a imbunatați atractivitatea, conținutul și functionalitatea. Astfel de cookies ne ajuta, de exemplu, sa determinam daca subpaginile site-ului nostru sunt vizitate, care dintre acestea sunt vizitate si ce tip de conținut este de interes pentru utilizatori. In mod particular, inregistram numarul de accesari ale unei pagini, numarul de pagini web care sunt accesate, timpul petrecut pe site, succesiunea paginilor vizitate, ce cuvinte cheie te-au adus pe site, tara, regiunea si, daca este cazul, localitatea sau orașul din care au fost accesate paginile, precum și proportia de despozitive care acceseaza paginile site-ului. De asemenea, inregistram miscari precum "clicks" și "scrolling" pentru a ințelege ce zone ale site-ului sunt de un interes mai ridicat pentru utilizatori. Ca rezultat, putem ajusta conținutul site-ului conform cerintelor utilizatorilor noștri pentru a le oferi o experiența personalizata.


Adresa IP a calculatorului, transmisa din motive tehnice, este anonimizata automat si nu ne permite sa tragem concluzii cu privire la utilizatorul individual.


Prin accesarea site-ului surprize.lidl.ro, veti avea, astfel, acces la informații referitoare la campanii/săptămâni tematice precum si posibilitatea de a participa la concursuri. Conditiile participarii \ sunt postate pe site-ul unde activeaza concursul.


Prelucrarea Datelor dvs. Personale se va realiza pe baza acordului dvs. liber exprimat si neechivoc conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul UE general privind protecția datelor), prin semnarea acestui document sau bifarea corespunzatoare a casutelor de mai jos.


Refuzul dvs. privind furnizarea si prelucrarea Datelor dvs. Personale in scopul descris mai sus va determina imposibilitatea noastra de a va transmite noutati si alerte referitoare la aspecte ce ar putea fi de interes pentru dvs., dupa cum am detaliat anterior.


2. In vederea inscrierii si derularii concursurilor organizate de catre Operator,acesta din urma proceseaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate din propria initiativa de catre dumneavoastra prin inregistrarea online (completarea formularului de pe site): nume, prenume, oras, nr. telefon, email, utilizator, parola, poza,imagine video. Pot fi solicitate si alte date suplimentare conform regulamentului postat pe pagina campaniei. In cazul in care ati fost desemnat castigator aceste date vor fi publicate pe site-urile Lidl.


Datele furnizate sunt necesare în vederea participării la concursuri. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de către Lidl Discount SRL cărora le furnizăm datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în acest scop. De asemenea, in situatia in care sunteti castigator al unui concurs, datele dumneavoastra vor fi publicate pe site-ul societatii prin exprimarea consimtamantului.In functie de tipul de concurs, pot fi solicitate si alte date suplimentare conform regulamentului postat pe pagina campaniei.


Toate datele cu caracter personal prelucrate din cele enumerate mai sus vor fi stocate de către Lidl în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv pe o durată rezonabilă direct proporțională cu necesitatea Societății, respectiv pe durata respectarii unei obligatii legale, pe durata realizarii proiectelor pentru care v-ati inscris, prin completarea formularelor sau, dupa caz, pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.


3. Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor: datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu S.C. Lidl Discount S.R.L. sau furnizori ai S.C. Lidl Discount S.R.L., cum ar fi agenții de PR/Marketing, cum este Google Analytics sau Google Adwords, furnizori de servicii IT, etc., care sunt ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise si de respectarea Regulamentului UE general privind protecția datelor. Gasiti aici intreaga lista a furnizorilor.


De asemenea, la solicitare, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si a legislației aplicabile.


Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.


4.Operatori asociati: In cazul in care evenimentele organizate de S.C. Lidl Discount S.R.L. vor fi efectuate in parteneriat cu alți colaboratori, ce pot avea calitatea de operatori asociați, va vom informa cu privire la aceste aspecte in detaliile legate de organizarea evenimentelor respective.


Transfer International: Tot în acest sens, datele se pot transmite şi în străinătate către subprestatori (persoane împuternicite) care pot avea acces la date pe perioada derulării comenzii. Transferul datelor se va desfasura doar in conditii de securitate potrivit art. 44-49 GDPR.De asemenea, aceasta activitate de prelucrare se realizeaza in baza consimtamantului dumneavoastra, acordat prin acceasta Nota de informare, respectiv prin acceptarea politicii noastre de Cookies.


5. Dorim sa va informam totodata ca, potrivit Regulamentului UE general privind protectia datelor, beneficiaţi de urmatoarele drepturi privind protectia datelor cu carcater personal:


  • dreptul de acces la date conform art. 15;
  • dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
  • dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
  • dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
  • dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
  • dreptul de a obiecta, conform art. 21;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
  • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta S.C. Lidl Discount S.R.L. printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată - în atenţia Responsabilului cu Protectia Datelor sau prin email la adresa protectiadatelor@lidl.ro.


Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către Societate, conform dispozițiilor Legii 677/2001, iar după data de 25 mai 2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.


De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu Protecția datelor, respectiv:


Lidl Discount SRL


Responsabilul cu Protectia Datelor


Str. Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr. 58A, et. 4


014295 Sector 1, Bucuresti.